MJOP Amsterdam

Rijking maakt een MJOP voor uw vastgoed in Amsterdam!

Ons kantoor ligt nabij Amsterdam en voor diverse opdrachtgevers in de hoofdstad maken wij een een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Heeft u vastgoed in Amsterdam en behoefte aan een MJOP? Benader dan Rijking Bouwkundig advies.

Onderhoudskosten kunnen onverwacht komen en dat is over het algemeen niet de wens. Met een MJOP bent u hierop voorbereid en kunt u investeringen op korte en lange termijn sturen. Rijking Bouwkundig advies maakt in Amsterdam MJOP ’s voor vastgoedeigenaren en verschillende Vereniging van Eigenaren. In de regel maken wij een MJOP voor een termijn van 40 tot 50 jaar, indien dit gewenst is kan dit ook over een kortere periode.

Voorbereid op de toekomst met een MJOP in Amsterdam

Met een deskundig opgesteld MJOP heeft u een document van waarde in handen. Hiermee kunnen gefundeerde beleidskeuzen gemaakt worden. VvE’s hebben veel belang bij een goed opgesteld MJOP. Met een MJOP worden reserveringen ingeschat en wordt er inzicht verkregen in de te verwachten kosten.

De totstandkoming van een MJOP

Na de eerste kennismaking vragen wij naar de behoefte en wensen van de klant. Samen met de opdrachtgever onderzoeken wij welke documenten, zoals tekeningen en onderhoudscontracten, er beschikbaar zijn. Na deze kennismaking gaan wij een fysieke opname verrichten waarbij gebouwelementen worden opgenomen en de hoeveelheden hiervan worden uitgerekend. Uiteindelijk ontvangt u van ons een schriftelijke rapportage voorzien van foto’ en een uitgebreide begroting.

Het is onze doelstelling om een transparant en overzichtelijk MJOP op te stellen. Wij voorzien de rapportage bijvoorbeeld van foto’s waarin de aandachtspunten en gebreken die worden geconstateerd tijdens een inspectie worden getoond.

En daarna?

Zoals eerder aangegeven is een MJOP een waardevol document. De reserveringen die hierin beschreven staan zullen uiteindelijk resulteren in activiteiten. Om dit proces te structureren kunnen wij ook een jaarplan uit het MJOP genereren: een overzicht van de activiteiten in het toekomstige jaar. Rijking Bouwmanagement organiseert de activiteiten die voortkomen uit het meerjarenonderhoudsplan, van A tot Z. Kijk gerust eens bij Bouwmanagement en advies wat wij hierin kunnen betekenen.

Wij adviseren onze klanten ook om een MJOP iedere vijf jaar te actualiseren. U vraagt zich af waarom een actualisatie noodzakelijk is? Een gebouw is gedurende de tijd in ontwikkeling en onderhevig aan verandering. Er heeft bijvoorbeeld een verbouwing plaats gevonden. Met een actualisatie passen wij het bestaande MJOP aan, en heeft u weer een document om beleid mee te maken

Interesse MJOP Amsterdam en omgeving

Heeft u interesse in een overzichtelijk en helder onderhoudsplan voor uw pand of VvE? Benader ons via info@rijking.nl en wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een overzichtelijk MJOP Amsterdam.