Projectmanagement en directievoering

Wij ontzorgen u en proberen onszelf terug te verdienen

Rijking Bouwkundig advies organiseert, begeleidt en coördineert het gehele bouwproces. Wij sturen op budget, organisatie, kwaliteit, informatie, risico’s en tijd. Tijdens het bouwproces zijn wij de spin in het web, de vraagbaak en de organisator. Wij overleggen met alle belanghebbenden zoals opdrachtgever, de architect, andere adviseurs, eventuele gebruikers en de uitvoerende partijen. Een bouwproces bestaat voor ons uit meerdere fasen, wij leggen u kort uit wat u kunt verwachten. Door ons in te schakelen, krijgt u sturing op de de belangrijke aspecten in het bouwproces: financiën, tijd, organisatie en kwaliteit. Wij voorkomen hiermee ongewenste situaties, vinden optimalisaties en voorkomen faalkosten. Daarmee kunnen wij onszelf terugverdienen.

Haalbaarheid

Wanneer een project wordt geïnitieerd, beginnen wij met een haalbaarheidsstudie om de haalbaarheid van een project in beeld te brengen. Direct beginnen wij met het opstellen van een grove planning, kostenraming en worden er schetsen gemaakt.

Voorbereiding

Wordt het project haalbaar geacht? Mooi! Dan gaan we voorbereiden. Wij stellen samen met u een document op met uw wensen: het Programma van Eisen. Dit wordt vervolgens vertaald naar berekeningen, tekeningen en een werkomschrijving. Vervolgens wordt de planning gedetailleerd en de kostenraming aangescherpt. Wij gaan daarna uitvoerende partijen selecteren en er zal een offerteaanvraag gedaan worden. Wij vergelijken aanbiedingen en helpen met contractvorming. Wanneer er een omgevingsvergunning nodig is zullen wij die ook verzorgen.  

Uitvoering

Nadat uitvoerende partijen zijn gecontracteerd kan er gestart worden met bouwen. Tijdens de uitvoering treden wij vaak naar voren als directievoerder, het eerste aanspreekpunt namens de opdrachtgever. Wij begeleiden, controleren werkzaamheden, rapporteren en sturen bij waar nodig. Tijdens de uitvoering zullen wij vaak op locatie zijn. Wij bewaken de kwaliteit, planning, veiligheid en gezondheid en het budget. Daarbij administreren wij de facturen, meer- en minderwerk en overige documenten zoals tekeningen tijdens het project. Wanneer het project is afgerond zullen wij de oplevering verzorgen. Eventuele opleverpunten verwerken wij in een opleverrapport. Ten slotte controleren wij of de opleverpunten juist en tijdig zijn opgelost.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kom in contact met ons of vraag een vrijblijvende offerte aan