Inspectie en onderhoud

MJOP Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan

Een MJOP is een waardevol document om beleidskeuzen te maken en geeft inzicht in toekomstig onderhoud.

Bouwkundige keuring

Onderhoudsinspecties

Met een onderhoudsinspectie bepalen wij de technische staat van een gebouw en worden risico's in beeld gebracht.

Inspectie dakconstructies voor plaatsing zonnepanelen

Met het aanbrengen van zonnepanelen wordt er extra gewicht toegevoegd. Wij inspecteren en berekenen of de dakconstructie sterk genoeg is.