Beheer en onderhoud

MJOP Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan

Een MJOP is een waardevol document om beleidskeuzen te maken en geeft inzicht in toekomstig onderhoud.

Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring

Met een bouwkundige keuring bepalen wij de technische staat van een gebouw en worden risico's in beeld gebracht.

Technisch beheer

Wij nemen de zorg van tijdig onderhoud en wettelijke verplichtingen voor u uit handen.