Ontwerp en tekeningen

Werkomschrijving

Specifieke wensen en materialen worden vastgelegd in een werkomschrijving. Een onmisbaar document tijdens elk bouwproject dat dienst doet als contractstuk.

Bouwkundige tekening

Inzicht, maatvoering en een duidelijk beeld van het eindresultaat. Een bouwproces zonder kwalitatieve bouwkundige tekeningen is praktisch onmogelijk.

Bouwbegeleiding

Wij organiseren, begeleiden en coördineren het gehele bouwproces van A tot Z. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar de gewenste eindsituatie.

Omgevingsvergunning

Voordat er gestart wordt met een bouwwerk is het van belang dat de overheid akkoord is met de bouwplannen d.m.v. een omgevingsvergunning.