Ontwerpproces

Hoe ziet een ontwerpproces er uit, en welke stappen worden er genomen?

Stap 1 – Initiatieffase

Tijdens de eerste stap formuleert u uw ideeën en wensen in de vorm van een programma van eisen. Daarna volgt met ons een eerste kennismakingsgesprek en denken wij alvast mee over de mogelijkheden.

Stap 2 – Ontwerpfase en analyse vergunning

In de ontwerpfase kijken wij concreet naar de mogelijkheden voor de bouwplannen. Ook toetsen wij bij de gemeente of de plannen mogelijk zijn. Daarna maken wij een voorlopig ontwerp van eventueel meerdere varianten en bespreken dit. Vervolgens volgt het definitieve ontwerp.

Stap 3 – Omgevingsvergunning

Als er een omgevingsvergunning nodig is, en dat is niet altijd het geval, dan zullen wij dit afstemmen met de gemeente, welstand- en monumentencommissie. Vervolgens zullen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning verzorgen.

Stap 4 – Bouwtekeningen en werkomschrijving

In dit stadium zetten wij het ontwerp om in bouwkundige tekeningen. Met deze tekeningen weet de aannemer wat hij dient te maken. Als aanvulling hierop kunnen wij ook een werkomschrijving opstellen waarin gedetailleerd staat omschreven wat uw wensen zijn.

Stap 5 – Prijs- en contractvorming

Met de geproduceerde tekeningen en eventuele werkomschrijving wordt er een offerte opgevraagd bij één of meerdere aannemers. Wij vergelijken de ontvangen offertes en zullen u adviseren over de beste keuzes. Vervolgens kan er een contract opgesteld worden d.m.v. een aannemingsovereenkomst.

Stap 6 – Uitvoeringsfase

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het werk organiseren wij bouwvergaderingen en komen wi jlangs op locate voor werkinspecties. De planning wordt door ons beewaakt en meer- en minderwerk wordt door ons gecontroleerd.