Omgevingsvergunning

Waarom een omgevingsvergunning?

Een bouwwerk kan in veel gevallen niet gerealiseerd worden zonder dat er een vergunning wordt aangevraagd. Met een omgevingsvergunning geeft de overheid formeel toestemming om een gebouw te slopen, renoveren of realiseren volgens de tekeningen en berekeningen die zijn aangeleverd. Er zijn bouwwerken waar geen omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, dit zijn de vergunningsvrije bouwwerken zoals bergingen of dakkapellen.

Wanneer wij een omgevingsvergunning aanvragen, dienen wij de volgende documenten in bij de betreffende overheidsinstantie namens onze opdrachtgever:

  • Een fotorapportage van de huidige situatie
  • Een situatietekening t.o.v. omliggende percelen
  • Plattegrondtekeningen, gevelaanzichten en doorsnede tekeningen
  • Detaillering
  • Constructieve tekeningen en berekeningen

Rijking Bouwkundig advies verzorgt alle benodigde documenten, en vraagt de omgevingsvergunning aan namens de opdrachtgever. De overheid toetst vervolgens of de ingediende documenten compleet zijn en of deze voldoen aan de wetgeving.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Kom in contact met ons of vraag een vrijblijvende offerte aan.