Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een MJOP

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een document waarin aangegeven is welk onderhoud er wanneer plaats vindt, en welk onderhoudsbudget hiervoor gereserveerd moet worden. Over het algemeen stellen wij ons MJOP op voor een periode van 40 tot 50 jaar. Dit kan natuurlijk ook over een kortere periode. Met onze software kunnen wij een maatwerkoplossing bieden. Het biedt ons onder andere de mogelijkheid diverse onderhoudsscenario’s door te rekenen, waarbij verschillende onderhoudsbudgetten als basis dienen. Met een MJOP wordt voor de komende jaren inzichtelijk wat de exploitatielast zal zijn en natuurlijk welke activiteiten er de komende jaren zijn te verwachten.

Wij kunnen ook een duurzaam meerjaren onderhoudsplanning (DMJOP) opstellen. Wij voeren dan eerst een EPA-keuring (energie prestatie advies-keuring) uit op het betreffende gebouw. Hiermee worden energieprestaties bepaald en kunnen wij de energiemaatregelen bepalen. Met de uitkomst van dit onderzoek weten we waar de mogelijkheden liggen om het gebouw duurzamer te maken. In het daarna op te stellen DMJOP zal onderzocht worden hoe het gebouw in de komende jaren duurzamer gemaakt kan worden. Wanneer er bijvoorbeeld gebouwelementen zijn die een slecht energetisch rendement hebben, kan gekozen worden om onderhoud of vervanging eerder uit te voeren. Enkele voorbeelden: wanneer een CV-ketel vervangen moet worden kan er mogelijk een energie-efficiënter systeem terug geplaatst worden voor warmte-opwekking. Of wanneer een pand is voorzien van halogeenlampen, is het verstandig om binnen vijf jaar deze te vervangen voor LED-verlichting. 

Hoe gaan wij te werk?

Wij starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zijn wij benieuwd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever, wat de historie is van het betreffende pand, welke documenten er aanwezig zijn en welk regulier onderhoud er momenteel uitgevoerd wordt. Vervolgens komt er een inspecteur van ons langs om de bouwkundige opname uit te voeren. Dit wordt later vertaald naar een schriftelijke rapportage met foto’s, waaraan een uitgebreide begroting wordt gekoppeld. 

En daarna?

Een MJOP is natuurlijk een prachtig document, maar er zullen ook activiteiten uit volgen. Voor diverse opdrachtgevers maken wij ook een jaarplan. Dit is overzichtelijke uitsnede vanuit het MJOP dat dienst doet als korte termijn planning. Eventueel kunnen hier nog andere activiteiten, zoals verbouwingen, aan toegevoegd kunnen worden.

Wanneer begeleiding gewenst is om een MJOP of jaarplan uit te laten voeren, dan kunnen wij dat van begin tot eind organiseren. Kijk eens bij Bouwmanagement en advies wat wij hierin kunnen betekenen.

Verder adviseren wij een MJOP elke vijf jaar te actualiseren. Waarom actualiseren? Een gebouw is aan verandering onderhevig. Wellicht heeft er in de tussentijd een verbouwing plaats gevonden, of is er gekozen om onderhoud uit te stellen of te vervroegen. Om gefundeerde beleidskeuzes te maken is een actueel MJOP aan te bevelen. 

Wat zijn de kosten? 

Een begrijpelijke vraag. Omdat wij veel MJOP’s opstellen voor Vereniging van Eigenaren kunnen wij hiervoor scherpe tarieven hanteren. Deze tarieven zijn inclusief reiskosten en B.T.W. Voor gebouwen zoals bedrijfsgebouwen, wooncomplexen gecombineerd met winkelpanden of parkeergarages, is maatwerk noodzakelijk. Wij maken dan ook graag een offerte op maat.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van een MJOP, DMJOP of een actualisatie? Kom in contact met ons of vraag een offerte aan  een vrijblijvende offerte aan.