Inspectie dakconstructies zonnepanelen

Tijdens de huidige energietransitie is het gebruik van zonlicht d.m.v. PV-panelen een verstandige keuze. Niet elk dak is echter geschikt om  PV-panelen te  monteren. Daarnaast verwachten subsidieverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen dat daken aantoonbaar veilig zijn. De ingenieurs van Rijking helpen u met het onderzoeken en berekenen van de nieuwe situatie. Met onze rapportages zorgen wij er voor dat er veilig gebruik gemaakt kan worden van duurzame installaties.

Zo gaan wij te werk

  • STAP 1 – Wij ontvangen van u de beschikbare informatie, zoals een legplan van PV-panelen en bouwtekeningen van uw gebouw.
  • STAP 2 – Tijdens een locatiebezoek controleren wij de constructie van het gebouw.
  • STAP 3 – Op ons kantoor wordt de constructie van het  gebouw gecontroleerd op de nieuwe dakbelastingen.
  • STAP 4 – U ontvangt een rapportage waarin aangegeven wordt of de dakconstructie veilig is.
  • STAP 5 – Indien de constructie niet sterk genoeg blijkt,  stellen wij mogelijke aanpassingen voor, zodat er een veilige situatie ontstaat.

Aan de slag!

Wij inspecteren in heel Nederland dakconstructies en zorgen ervoor dat PV-panelen veilig geplaatst kunnen worden. Neem contact met ons op en wij
komen bij u langs.

  • ONZE RAPPORTEN EN BEREKENINGEN ZIJN GESCHIKT VOOR SCIOS SCOPE 12 KEURINGEN, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN EN AANVRAGEN VAN SUBSIDIES

  • VEILIGE INSPECTIES DOOR GECERTIFICEERD PERSONEEL

  • SNELLE EN PRAGMATISCHE AANPAK